Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 15.02.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu komunikacji naukowej w zakresie obszaru nauk ścisłych (głównie chemia, biochemia i ochrona środowiska), ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców nieposiadających wiedzy z tego obszaru. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 3 grup (4-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 45 godzin).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167333


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 25.02.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł krajowych na badania naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 3 grup (4-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 45 godzin).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168869


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 29.03.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu promocji dorobku naukowego w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla dwóch grup (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176456


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 02.04.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł  krajowych na badania naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla jednej grupy (4-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177034


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 09.04.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu planowania kariery naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

Baza Konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178673


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 23.04.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu promocji własnego dorobku naukowego w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla jednej grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć
(1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181395


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 23.04.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu planowania kariery naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne.  Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć
(1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181408


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 25.04.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z pisania publikacji naukowej z zakresu nauk chemicznych. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć
(1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181745


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 06.11.2019

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla doktorantów rozwijających umiejętności innowacyjnego myślenia i kreatywności w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej (nauki ścisłe i przyrodnicze). Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (7 – 15 osób) w wymiarze 30 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216025

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/HIGHCHEM/2020 z dnia 07.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/HIGHCHEM/2020 z dnia 07.01.2020

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla doktorantów rozwijających umiejętności rzetelności badań i etyki w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej (nauki chemiczne). Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (4 – 7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin). ć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych).

Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1225844

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/HIGHCHEM/2020 z dnia 17.02.2020

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla doktorantów rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu zarządzania projektem naukowym o zasięgu międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (3 – 7 osobowych)  w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233337

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/HIGHCHEM/2020 z dnia 26.02.2020

w ramach projektu „ HighChem – interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej”, POWR.03.02.00-00-I020/17

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla doktorantów rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu zarządzania projektem naukowym o zasięgu międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 2 grup (3 – 7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 30 godzin).

Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235408